آدرس :

فلکه سوم تهرانپارس ، طاهری شمالی

شماره تماس:

۰۲۱-۲۸۴۲۱۶۸۱

۰۲۱-۷۷۳۷۱۶۷۷

۰۹۳۰۶۲۱۰۱۳۰

فکس :

۰۲۱-۸۹۷۸۹۸۰۸