آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۱

شروع کار در سال ۹۱

بعد از حدود بیست روز تعطیلات امروز روز شروع کار در سال نود و یک است تقریبا همه سرکار برگشتند و البته هنوز مزه خوابها و استراحتهای نوروزی رو با خود داریم و کمی هم تغییر شرایط و حضور در محل کار در روز اول برایمان سخت است مخصوصا صبح …

مشاهده بیشتر »
INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy