آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۲

نقطه عطف یا تجربیات تلخ

همه ما در زندگی خود با حوادث غیر منتظره ای برخورد میکنیم که متوجه می شویم مسیری را که اکنون در آن قرار داریم آن چیزی نیست که انتظار داشته و انتخاب کرده بودیم. مثلا به ناگاه تصمیمی میگیریم که کل آینده و آرزوهایمان را زیر سوال می برد و …

مشاهده بیشتر »
INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy