آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۲

دور زدن ممنوع

دور زدن مدیر و سرپرست را همه ما در محیط کارمان بسیار شنیده و دیده ایم ممکن است آنرا نیز تجربه کرده باشیم. و از نظر خیلی از ماها کار ناپسندی است و معمولا بحث های مفصلی به صورت غیررسمی در سازمان در این رابطه جاری است. اما آیا وقتی …

مشاهده بیشتر »
INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy