خدمات ما

همانطور که همه می دانیم کشورمان از نیود مدیریت در رنج است و دانش مدیریت بومی در ایران وجود ندارد و بیشتر سازمانها و شرکتهای ایرانی بر اساس تجارب سنتی و سلیقه ی افراد مدیریت می شوند و حاصل این نوع مدیریت چیزی جز اینی که می بینید نیست.

ما در اینجا هدفمان فقط یک چیز است، ارائه دانش مدیریت کاملا کاربردی به علاقمندان به علم مدیریت و تمامی کسانی که سودای مدیریت در سر دارند.

ما در اینجا مديريت را تا حد عناصر بنیادی اش، ساده کرده و به شکلی قابل فهم و کاملا اجرایی در قالبهای زیر ارائه می دهیم:

  • مقالات کاربردی 
  • دوره ها، کارگاه هها و سمینارهای حرفه ای آموزشی
  • دوره های مجازی آنلاین
  • تربیت مدیران حرفه ای برای سازمانها
  • مشاوره به سازمانها و صنایعی که قصد دارند تحولی در سبک اداره سازمان خود بدهند

 

اگر تا بحال در مورد مدیریت، کتاب و مطلب خوانده باشید حتما متوجه شده اید که آنها اغلب یا کسل کننده و پیچیده اند که حجم و وزن زیادی دارند و یا اینکه حرفهایی تکراری اند با روکش جدید و یا حرفهایی بزرگ و سطحی اند که عمقی ندارند و روی کاغذ بسیار جالبند اما در دنیای واقعی به هیچ وجه به درد نمیخورند.

اما مدیریت در این گروه آموزشی فرق دارد. ما کاری می کنیم که شما در برابر چالشها و موقعیت هایی که به ظاهر تحمل ناپدیرند کاملا خونسرد باشید و بهترین تصمیم را بگیرید ما به شما لذت انجام یک وظیفه ی غیر ممکن را می بخشیم که احساس کمالی را به شما می بخشد که هرگز تصورش را هم نمی کردید.

در این گروه آموزشی شما تبدیل به یک مدیر حرفه ای خواهید شد