دریافت لایسنس محصولات

از خرید شما سپاسگزاریم

لطفا برای دریافت لایسنس محصول خریداری شده از طریق فرم زیر اطلاعات را بفرستید. توجه فرمایید این لایسنس برای استفاده یک نفر می باشد و فقط روی دستگاهی که کد آن را در زیر ارسال می فرمایید قابل استفاده است.

در محافظت از لایسنس خود دقت لازم را بکار ببرید. برای هر محصول خریداری شده فقط یک لایسنس و فقط برای یک ماشین صادر می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.