دومین سمینار مدیریت کاربردی ایران

۸۹۵,۰۰۰ تومان

تخفیف فقط تا 3 بهمن 1400

بعد از تجربه موفقیت آمیز اولین سمینار مدیریت کاربردی در تهران

مکان سمینار: مشهد (آدرس دقیق بعد از ثبت نام به ایمیل شما ارسال خواهد شد)

 زمان: 5 بهمن  1400 ساعت 14:30 الی 19

سمینار مدیریت کاربردی در ایران
دومین سمینار مدیریت کاربردی ایران

۸۹۵,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link