نوشته‌ها

مدیریت راهبرانه چیست ؟ مدیریت رئیس مابانه چیست؟

تفاوت مدیریت راهبرانه و مدیریت رئیس مابانه در چیست؟

در مطلب تفاوت مدیر با رئیس بسیاری از ویژگی های رئیس و مدیر را مورد بررسی قرار دادیم همچنین در مطلب تفاوت مدیریت با رهبری هم تفاوت های بین رهبری و مدیریت را مورد بررسی قرار دادیم. ادامه مطلب …

ششمین کارگاه مهارت ارتباطی مدیر روز جمعه ۲۳ مرداد ۹۷ برگزار شد.

در این کارگاه مهارت ارتباطی مدیر، یک کار کارگاهی بی نظیر انجام شد که مفاهیم اصلی مهارت ارتباطی با این کار کارگاهی کاملا آموزش داده شد. این کار کارگاهی برای شرکت کنندگان تجربه ای حیرت آور بود. همچنان تعامل بسیار بالایی بین استاد دکامی و شرکت کنندگان برقرار بود.

ادامه مطلب …

آیا دوست دارید تمام ایده های خلاقانه در سازمان را خودتان ارائه دهید؟

تا کنون ایده های جدید و خلاقانه کارمندان را برانگیخته اید و آنها را آزمایش کرده اید؟

واقعیت این است که در جایگاه مدیر به تنهایی نمی توانید به تمام ایده های خلاقانه بیندیشید. ادامه مطلب …

جایگاه ارتباطات در سازمان کجاست؟
ارتباطات در سازمان چه نقشی را بازی می کند؟
چقدر به موضوع ارتباطات و مهارت های ارتباطی در سازمان اهمیت داده می شود؟ ادامه مطلب …

برقراری ارتباط موثر با کارمندان

برقراری ارتباط موثر با کارمندان یکی از حیاتی ترین و کلیدی ترین مهارتهای مدیریت است که کمتر مدیری به آن توجه جدی دارد. اغلب مدیران فقط هنگامی که مشکلی پیش می آید به سراغ کارمندان و یا مدیرانشان می روند. متاسفانه این مدل ارتباط که در بسیاری از سازمانها مرسوم است، اعتماد را در میان آنان از بین می برد. ادامه مطلب …

ويژگي هاي مديران موفق

یکی از ویژگی های مدیران موفق تشویق سازمان به تبادل آزادانه نظرات و عقاید است. تبادل نظرات و عقاید در یک سازمان موفق، امری ضروری محسوب می شود.

مدیران موفق درباره ی مسائل، مشکلات و حوادث ناگوار روی داده، خوب فکر می کنند و تبادل اطلاعات بین افراد را تشویق می کنند. زیرا اغلب افراد فکر می کنند دادن اخبار ناگوار به دیگران کار صحیحی نیست و ممکن است آنها مقصر شناخته شوند. ادامه مطلب …

مدیریت تغییر سازمان
تغییر و مقاومت در برابر آن یکی از چالشهایی است که اغلب مدیران با آن دست به گریبان هستند.

مدیریت تغییر در سازمان یکی از الویت هایی است که در زمان تغییر مدیران باید به ان توجهی خاص داشته باشند. مدت زیادی است در حال مشاوره به سازمانها برای تغییرو بهبود سیستم کاری آنها هستم. موضوع مهمی که در این تغییرات وجود دارد مقاومت در برابر تغییر، افراد در سازمان است. ادامه مطلب …

احساس تعلق و وابستگی

تعداد مدیرانی که اشتیاق کارکنان و نیاز آنان به احساس تعلق و وابستگی به جامعه یا گروه و نیاز به عضویت را درک کنند، بسیاری اندک است.

 افراد می خواهند احساس تعلق انان به جامعه ای بزرگتر در انان دیده شود. اینطور آنان امکان شکوفایی پیدا می کنند. ادامه مطلب …

افزایش انگیزه کارمندان
افزایش انگیزه کارمندان

افزایش انگیزه کارمندان یکی از دغدغه های مدیران امروز است. در این ویدیو آقای مهندس ارشیا دکامی، توضیحات جالبی در مورد عضله اراده انسانها و ارتباط آن با ایجاد انگیزه در کارکنان داده است. ادامه مطلب …

مهارتهای ارتباطی

پنجمین کارگاه مهارتهای ارتباطی مدیر روز جمعه ۱۱ خرداد ۹۷ برگزار شد.

در کارگاه مهارتهای ارتباطی مدیر، یک کار کارگاهی بی نظیر انجام شد. این کار کارگاهی برای شرکت کنندگان تجربه ای حیرت آور بود. و به قول یکی از شرکت کنندگان یک کتاب در یک کار کارگاهی به انها منتقل شد.  مانند تمام کارگاه های دیگر ما، تعامل بسیار بالایی بین استاد دکامی و شرکت کنندگان برقرار بود.

از طرفی اجرای چند نمایشنامه توسط خود شرکت کنندگان، جذابیت بالایی به کلاس بخشیده بود. و در پایان نمایش، رفتارهای مدیر توسط شرکت کنندگان و استاد دکامی تحلیل می شد.  این بخش هم جذابیت بالایی برای دوستان شرکت کننده داشت. و استقبال بالایی از این سبک آموزش شد.

ادامه مطلب …