نوشته‌ها

کمال گرایی و ایده ال گرایی

کمال گرایی و ایده ال گرایی

برخی ها قبل از اینکه برای یک فرصت وارد عمل شوند. صبر می‌کنند تا 100% برای آن فرصت امادگی پیدا کنند. در واقع بسیاری از افراد گرفتار کمال گرایی و ایده ال گرایی هستند.

یکی از مهمترین چیزهایی که می‌بینیم افراد باهوش را عقب می‌اندازد بی‌میلی خودشان برای قبول کردن فرصت‌هاست. چون تصور می‌کنند برای آن آمادگی ندارند. به عبارت دیگر، تصور می‌کنند که به دانش، مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند تا بتوانند برای آن فرصت اقدام کنند. متاسفانه، این طرز فکر جلوی پیشرفت آنها را می‌گیرد. ادامه مطلب …

تعادل-در-کار-و-زندگی

تعادل بین کار و زندگی

چقدر به تعادل بین کار و زندگی اهمیت می دهید؟

اگر از آدم‌ها بخواهید آنچه که از زندگی می‌خواهند را برایتان خلاصه کنند. احتمالا آن را در کلماتی مثل “عشق”، “موفقیت”، “خانواده”، “شناخت”، “آرامش”، “خوشبختی” و امثال اون خلاصه می‌کنند. اما همه اینها چیزهایی کاملاً متفاوت هستند. ادامه مطلب …