نوشته‌ها

ساختار سازمانی پویا طراحی کنید

سازمان و کسب و کار شما باید دارای ساختاری پویا باشد. ساختار سازمانی شامل نقش ها و روابط میان افراد درون سازمان است که برای هدفی مشترک در حال فعالیت هستند.

به ساختار سازمانی قدیمی و گذشته خود بسنده نکنید.

ادامه مطلب …