نوشته‌ها

شکایت مشتری

مدیریت شکایت مشتری

سازمانی که در حال فعالیت باشد محال است که با شکایت مشتری روبرو نشود. اگر جزو آن دسته از سازمانهایی هستید که می گویید مشتری شاکی نداریم، مطمئن باشید یک مشکلی وجود دارد که نمی گذارد ادامه مطلب …

مشاوره مدیریت

داستان مشاوره مدیریت – اگه خونت جابجا بشه چکار می کنی؟

صبح مانند هر روز با انرژی از خواب برخاستم و دوش گرفتم. ریزش قطرات آب گرم در ابتدای صبح روی بدن احساس گز گز لذت بخشی دارد که دوست نداری هرگز آن موقعیت را ترک کنی اما چکار می شود کرد باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم از بس که این انسان در طبیعت دستکاری می کند، همه ی نظم طبیعت را به هم می ریزد و خودش را گرفتار می کند من هم درگیر شده ام دیگر، باید آن لحظه لذت بخش ریزش قطرات را سریعتر رها کنم. ادامه مطلب …