عکس کاور خود را تغییر دهید
iranankara.uk
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدیر اجرایی
هلدینگ نیلگام

خدمات مهاجرت، ویزا، تور، ترجمه

هلدینگ نیلگام شامل شرکت های نیلگام سفر، نیلگام مهاجر، آلما، دارالترجمه و مهر نیلگام شمیرانات با نام قبلی ایران آنکارا . از سال 1388 با مدیریت آقای محمد امینی فعال است.

09194226885
5

گردشگری و جهانگردی

فارغ التحصیل کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه پونا هندوستان
مدیر اجرایی هلدینگ نیلگام
مدیر فنی شرکت ایران آنکارا
مدیر اجرایی و مدیر بازرگانی مجتمع تیراژه
مدرس زبان انگلیسی
مشاور گردشگری و تیم سازی در شرکت های گردشگری و جهانگردی

تفویض اختیار موثر, هدف گذاری و برنامه ریزی, سیستم سازی کسب و کار, مهارتهای ارتباطی مدیر, انگیزه بخشی به کارکنان, مهارت های حرفه ای مدیر, طراحی سیستم کنترلی در مدیریت, مهارت استخدام بهترین ها