عکس کاور خود را تغییر دهید
m-jahanbinigmail-com
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدیر عامل
تجارت گستر برساد
0217461
09122489171
14

مهندس نرم افزار

تفویض اختیار موثر, هدف گذاری و برنامه ریزی, سیستم سازی کسب و کار, مهارتهای ارتباطی مدیر, انگیزه بخشی به کارکنان, مهارت های حرفه ای مدیر, طراحی سیستم کنترلی در مدیریت, مهارت استخدام بهترین ها