عکس کاور خود را تغییر دهید
mohsen-nazari88gmail-com
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدیر واحد عملیات تهران و البرز
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
09102129896
20

مهندس کامپیوتر

مهارتهای ارتباطی مدیر