عکس کاور خود را تغییر دهید
simin-dentistgmail-com
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مدير و موسس
كلينيك دندانپزشكي اركيدا

خدمات دندانپزشکی

09123875296

دندانپزشك

تفویض اختیار موثر, هدف گذاری و برنامه ریزی, سیستم سازی کسب و کار, طراحی سیستم کنترلی در مدیریت, مهارت استخدام بهترین ها