دوره های آموزش مدیریت کاربردی

برای کسب اطلاعات کامل در مورد دوره های بلند مدت مدیریت کاربردی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

شرایط پذیرش در دوره:

  1. داشتن پست مدیریت و در حال مدیریت بودن
  2. قبولی در مصاحبه ورودی
  3. داشتن شرایط پیاده سازی تکنیکها در شرکت و سازمان
  4. عملگرا بودن برای اجرایی نمودن تکنیکهای مدیریت کاربردی