ارزیابی عملکرد کارکنان

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدرس: ارشیا دکامی

(مشاور،نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی )  دیدن رزومه

دوره: چهارم

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان

تکمیل ظرفیت