وقتی فارغ التحصیل MBA استنفورد می خواهد در ایران مدیریت کند چه می کند؟