دفتر DT

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دفتر برنامه ریزی مدیران

DT کل زندگی و کارتان را نظم می بخشد

سال انتشار: 1400

دفتر دی تی
دفتر DT

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link