تیم سازی در سازمان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدرس: ارشیا دکامی

(مشاور،نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی )  دیدن رزومه

دوره : یازدهم

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link
تیم سازی در سازمان
تیم سازی در سازمان

تکمیل ظرفیت