تکرار حلقه های بحران در ایران

مدیریت بحران

 

انتقاد نسبت به مدیریت بحران ( یا به قولی بحران مدیریت ) بحثی است که نه تنها در این روزها به دلیل سیل های ویرانگر اخیر،  بلکه همیشه در ایران وجود داشته است. مدیریت در ایران بر مبنای بحران است. یعنی تا وقتی مشکلی پیش نیاید هیچ خبری از پیشگیری و راههای جلوگیری از بحران و کاهش آسیب های آن وجود ندارد. اما همین که اتفاق افتاد تا مدتها بحث در مورد بحران به وجود آمده داغ است والبته مسئولین زیادی هم در این بحران خودی نشان می دهند وبهره برداری خودشان را می کنند.  بعد از مدتی هم بحران به فراموشی سپرده می شود تا مجدد بحران تکرار شود و دوباره روز از نو روزی از نو. حلقه های تکراری بحران در ایران فراوان هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود رایگان کتاب

بزرگترین اشتباه مدیران
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
کتاب
close-link

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link