تهران، خیابان ظفر، خیابان نفت شمالی بین کوچه ۱۰ و ۱۲  پلاک ۲۶ واحد ۱۳ (لطفا با هماهنگی قبلی)

شماره تماس:

۰۲۱-۲۸۴۲۱۶۸۱

۰۲۱-۲۶۴۱۳۷۹۶

۰۹۳۰۶۲۱۰۱۳۰

فکس :

۰۲۱-۸۹۷۸۹۸۰۸