به دنبال راه حل ها باشید

حل مسئله
دیدن مشکلات کار زیاد سختی نیست و همه می توانند مشکلات را ببینند. این کار نیاز به استعداد خاصی ندارد. اما در این میان کسانی می توانند تحول افرین باشند و تغییر ایجاد کنند که علاوه بر مشکلات راه حل ها را هم ببینند و یا به دنبال یافت پاسخ برای آنها باشند.

تمام موفقیت شما در امر مدیریت بستگی به این دارد که تا چه حد در حل کردن مشکلات تبحر دارید. و تا چه حد میتوانید تیمی بسازید که به دنبال راه حل ها باشند.
موانع و مشکلات جزیی جدایی ناپذیر از مدیریت، سازمان و زندگی است. و نمی توان از آنها دوری کرد، اما می توانید با ایجاد نگاه راه حل محور در خودتان با مشکلات روبرو شوید. این نگاه را در خودتان تقویت کنید و به طور پیوسته با خودتان تکرار کنید که:

مسائل و مشکلات برای حل کردن به سمت من می آیند و با لبخند به استقبال انها می روم.

همه ی مشکلات قابل حل هستند. باید بدانید مشکلات یا ما را متوقف می کنند و یا باعث پیشرفت ما می شوند انتخاب با خودمان است. انها یا سدی برای موفقیت ما می شوند و یا قدری ما را قوی تر می کنند که نه تنها بر آنها غلبه کنیم بلکه مهارتهای جدیدی هم به دست آوریم. همین مهارتهای جدید در حل مشکلات آتی کمک های شایانی به ما خواهد کرد و این موضوع اثر موجی در تمام طول زندگی شخصی و کاری ما خواهد داشت که کلید اصلی موفقیت ها بسیاری است که همیشه به دنبال آنها بوده ایم.
با نگاهی به شخصیت، تربیت و گذشته خود می توانید میزان مهارتتان در این موضوع را به خوبی دریابید و اینجاست که باید تصمیم بگیرید که می خواهید چگونه باشید.

حل مسئله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان کتاب

بزرگترین اشتباه مدیران
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
کتاب
close-link

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link