بایگانی نویسنده: تیم تحریریه

تنهاترین فرد شرکت

مدیران تنها ترین فرد سازمان هستند همانطور که کارمندان نیاز به مراقبت دارند مدیران هم[...]

آینه عبرت کارکنان

بازخورد موثر دادن یک مهارت است که مدیران باید آن را فراگیرند برای یادگیری این[...]

از کارکنانت ایراد میگیری

فراموش نکنید تحسین اثرگذار ترین شکل تشویق است و باعث بهبود عملکرد هر روزه کارکنان[...]

روش صحیح اخراج کارمند

اخراج کردن چند مرحله دارد که باید ان مراحل را طی کنید سپس شخص مورد[...]

گاهی دهانتان را ببندید

برای برخی ها گوش دادن کار بسیار سختی است بیشتر حرف میزنند تا گوش کنند[...]

همه ی کارمندان را راضی نگه دار

یک فرد حرفه ای همیشه حرف درست را می زند و حرف درست دردناک است[...]

مدیران سمعی یا بصری

توجه به این نکته مهم میتواند به شدت در گزارش دادن و گزارش گرفتن به[...]

مدیران بدقول

ترجمه برخی جملات مدیران به زبان کارمندان با ان مفهومی که در ذهن مدیران است[...]

جلسات بیهوده سازمان

جلسه خوب و هدفمند بسیار ارزشمند و مفید است جلسات بیهوده وقت کارمندان را بیهوده[...]

این کارمند رو اخراج نکن

متاسفانه مدیران زیادی را دیده ام که با این کارمندان برخورد می کنند و باعث[...]

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link