بایگانی دسته‌ی: ویدیو های مدیریتی

وفادار کردن کارمندان

وفاداری کارمندان یک از دغدغه های اصلی و مهم مدیران است[...]

بی اعتباری کارمندان

کارمندان اعتبار خودشان را از سازمان کسب میکنند بی اعتباری کارمندان باعث بی اعتباری مدیر[...]

پیام نامفهوم مدیر

بخش اعظمی از مشکلات بین مدیر و کارمند ناشی از مهارت پایین ارتباطی مدیر است[...]

کارمندان سلطان

معایب سلطان پروری در مدیریت[...]

2 دیدگاه

این کارمند را استخدام نکنید

برخی اشتباهات بزرگ ما که آسیب های بزرگی به ما وارد می سازند، حاصل ندانستن[...]

هرگز شکایت نکنید

مدیرانی که مدام شکایت میکنند و ایراد میگیرندمدیرانی هستند که کارمندان بهترین ایده هایشان را[...]

نابودی کارشناسان خوب

احمقانه ترین کاری که گاهی ما مدیران مرتکب میشویم، تبدیل متخصصان عالی به مدیران ضعیف[...]

فلج مغزی مدیران

وقتی برخی رفتار های مدیران در جایگاه مدیریت را مشاهده میکنیم،باورش برای ما بسیار سخت[...]

2 دیدگاه

زن و شوهر همکار

موضوع همکار بودن با همسر بسیار پیچیده است.اما با رعایت قوانین گفته شده،تا حد بسیار[...]

خودتان را سرزنش نکنید

وقتی اشتباه فاحشی مرتکب میشویم تصور میکنیم دیگران در مورد ما بد فکر می کنند.[...]

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link