دفتر DT

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دفتر برنامه ریزی مدیران

DT کل زندگی و کارتان را نظم می بخشد

سال انتشار: 1400

قیمت: 119 هزار تومان

دفتر DT
دفتر DT

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link