کارگاه مدیر در نقش کوچ

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدرس : ارشیا دکامی
( مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی ) دیدن رزومه

مبلغ سرمایه گذاری : ۵۹ میلیون  تومان

مکان برگزاری : تهران

تاریخ برگزاری:  یکم و دوم و سوم  1402

سه روز کامل

دوره : دوم

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link
مدیر در نقش کوچ
کارگاه مدیر در نقش کوچ

تکمیل ظرفیت