کارگاه انگیزه بخشی به کارکنان

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدرس : ارشیا دکامی
(مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی ) دیدن رزومه

مبلغ سرمایه گذاری : 9 میلیون تومان

( همراه با پذیرایی ناهار و میان وعده )
زمان برگزاری : پنج شنبه 6 مرداد 1401
ساعت برگزاری : ساعت 09:00 الی 17:00
مکان برگزاری : تهران 
دوره : نهم

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link