کارگاه تفویض اختیار مؤثر در مدیریت

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدرس : ارشیا دکامی
( مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی ) دیدن رزومه

مبلغ سرمایه گذاری : 10 میلیون  تومان

مکان برگزاری : تهران
تاریخ برگزاری:  پانزدهم مرداد 1402
دوره : شانزدهم

ظرفیت تکمیل شد

 

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link
تفویض اختیار
کارگاه تفویض اختیار مؤثر در مدیریت

تکمیل ظرفیت