سیستم سازی کسب و کار

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به روش عاسا

مدرس : ارشیا دکامی
(مشاور ، نویسنده و مدرس حرفه ای مدیریت کاربردی ) دیدن رزومه

مبلغ سرمایه گذاری : 10 میلیون تومان

( همراه با پذیرایی ناهار و میان وعده )
دوره : شانزدهم

تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link
آموزش سیستم سازی کسب و کار
سیستم سازی کسب و کار

تکمیل ظرفیت