یادگیری سازمانی: سازمان یادگیرنده چیست؟

سازمان یادگیرنده

 یادگیری سازمانی در سازمان یادگیرنده زمانی اتفاق می افتد که موجب تغییر عقاید و دیدگاه های موجود شود و دیدگاه جدیدی را خلق کند و از طریق ارتباط و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل شود. باید گفت این انتقال دیدگاه های جدید از طریق مشارکت بهتر صورت می گیرد. یادگیری مشارکتی در سازمان یادگیرنده ، که دارای ساختارهای اصلی و زیربنایی است، تأثیرات عمده خود را بر جای خواهد گذاشت.

روش های یادگیری در سازمان یادگیرنده عبارت است از:

  1. رشد فردی

  2. مدل های ذهنی

  3. دیدگاه مشترک

  4. یادگیری گروهی

  5. تفکر سیستمی

که هریک از این پنج شیوه به نوعی با مشخصه های اصلی یادگیری مشارکتی همخوانی پیدا می کنند.

گروه های مشارکتی

گروههای مشارکتی را می توان کار کردن مسئولانه در قالب گروه های کوچک ناهمگون برای رسیدن به هدف مشترک تعریف کرد. برای افزایش کارایی گروه های مشارکتی ساماندهی درست آن یک ضرورت است.

مقدمات یادگیری در سازمان یادگیرنده عبارت اند از: رشد فردی، مدل های ذهنی، دیدگاه مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی که این مقدمات با ویژگی های اساسی یادگیری مشارکتی؛ یعنی، وابستگی درونی مثبت، ایجاد احساس تعهد و مسئولیت (پاسخ گویی فردی)، ارتباط چهره به چهره، رشد مهارت های اجتماعی، پردازش گروهی  در ارتباط است.

 

  1. رشد فردی در سازمان یادگیرنده

رشد فردی در سازمان یادگیرنده منجر به افزایش توانایی فردی برای خلق نتایج دلخواه و خلق محیط سازمانی می شود که همه اعضای سازمان را تشویق می کند به اهداف انتخابی خود دست یابند. این روش با ویژگی وابستگی درونی مثبت در بین افراد، که در آن رسیدن به نتیجه برای گروه، مستلزم همکاری و کمک به یکدیگر در داخل گروه است، ارتباط دارد.

احساس مسئولیت فردی نیز در تقویت رشد فردی تأثیر دارد. رشد فردی مستلزم رشد متوازن و مثبت و همفکری بین افراد است که باعث می شود افراد پس از خروج از گروه به عنوان یک فرد آموزش دیده و آگاه و متخصص در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شوند.

 

حتما بخوانید:  ماتریس swot 

 

 

  1. ایجاد مدل های ذهنی

 ایجاد مدل های ذهنی ، یعنی، ایجاد تصور درونی مثبت از خود و متغیرهای محیطی در جهان پیرامون. مدل های ذهنی  با دو ویژگی یادگیری مشارکتی ( یعنی ارتباط رو در رو برای  بحث و تبادل نظر) و رشد مهارت های اجتماعی (افزایش قدرت تفکر، قدرت بیان  و ارتباطات کلامی و غیر کلامی و کسب روابط دوستانه مبتنی بر احترام متقابل و رشد اعتماد به نفس در افراد) ارتباط دارد.

رسیدن به تفکرات جدید و خلق دانش و یادگیری راه های خلاقیت و ابتکار در سازمان مستلزم ارتباط متقابل و بحث گفت و گوهای اثربخش است و رسیدن به دستاوردهای مهم ذهنی خود به خود باعث افزایش مهارت های اجتماعی در افراد نیز می شود.

سازمان یادگیرنده

  1. ایجاد دیدگاه مشترک

 ایجاد دیدگاه مشترک؛ یعنی، بنا شدن حس تعهد در گروه و ایجاد تصویر مطلوب از آینده. که  با ویژگی پاسخ گویی فردی که منجر به احساس تعهد و مسئولیت در تمامی اعضای گروه می شود هم خوانی دارد. به این معنا که تک تک اعضا نسبت به یادگیری خود و دیگران مسئول و متعهدند.

 

حتما بخوانید: آموزش ماتریس آیزنهاور 

 

 

  1. یادگیری گروهی

به اعتقاد کارشناسان کارکنانی که ازطریق گروه های کاری کار می کنند از کار کردن لذت بیشتری می برند زیرا آنها به جای این که شنونده صرف باشند فعالانه در جریان یادگیری مشارکت می کنند و خود را مسئول یادگیری خویش می دانند از جمله روش های فعالی که امروزه توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده تشکیل گروه های مشارکتی در سازمان هاست.

سازمان های امروز بیش از هر زمان دیگری به خودآگاهی، خودارزیابی، خودآموزی ، دگر آموزی، مشتری محوری (تکریم ارباب رجوع)، ریسک پذیری، تحول و نوآوری سازمانی نیازمندند. از سوی دیگرنیاز به تقویت روابط عاطفی و مسئولیت پذیری، افزایش تعامل رو در رو، افزایش مهارت های بین فردی و توسعه خودکنترلی در بین کارکنان، ضرورت تدوین برنامه آموزشی با نگاهی استراتژیک را مورد تأکید قرار می دهد.

  1. ایجاد تفکر سیستمی

ایجاد تفکر سیستمی ، مستلزم شناخت صحیح از کل سیستم، شناسایی نقاط قابل بهبود، درک نقاط قوت و تدوین راهکارهایی برای حل مشکلات است. به این معنا که گروه اطلاعات را به بحث و تبادل نظر و مشورت می گذارد و هریک با دید سیستمی به تفکر جمعی، بازخورد گروهی می دهند و در نهایت به خلق راهکارهای جدید و تولید دانش در موضوع اقدام می کنند. روش یادگیری گروهی در سازمان یادگیرنده باعث انتقال مهارت های تفکر مشارکتی می شود. بر این اساس سازمان یادگیرنده و یادگیری مشارکتی با هم ارتباط دارند و هر کدام بدون دیگری بی معنا خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان کتاب

بزرگترین اشتباه مدیران
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
کتاب
close-link

دانلود رایگان کتاب

بازخورد موثر مدیریتی
کتاب تا 5 دقیقه دیگر در ایمیل شما خواهد بود
کتاب را برایم ارسال کن
feedback
close-link