• طراحی سیستم کنترلی در مدیریت

    آیا شما در مدیریت سیستم کنترلی دارید؟ آیا می دانید تنها با طراحی یک سیستم کنترلی بهره وری مجموعه خود را تا 30 درصد افزایش می دهید؟ آیا می دانید مدیران حرفه ای سیستم کنترلی حرفه ای دارند؟ برای طراحی یک سیستم کنترلی حرفه ای به این کارگاه حرفه ای بپیوندید. ویژه کسانی که می خواهند حرفه ای باشند

دوره های آموزشی

INTERGALACTIC COMPANY
"Ridiculus enim cras placerat facilisis amet lorem ipsum scelerisque sagittis lorem tis!"
Jojn Doe, CEO
Tel.: +1 (800) 123-45-67, +1 (800) 123-45-68
Fax: +1 (800) 123-45-69 (any time, 24/7/365)
E-mail: info@intergalactic.company
Website: http://www.intergalactic.company
Address:
221, Mount Olimpus,
Rheasilvia region, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy